Yenilenebilir Enerji Nedir?
1206.2023

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji, doğal kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından sürekli olarak yenilenebilen enerji türüdür ve doğadaki süreçlerden elde edildiği için sürekli bir kaynak sağlar. Bu enerjiler; tesisler, hayvanlar veya insan faaliyetleri nedeniyle kalıcı olarak tüketilemez. Enerji üretimi için doğal kaynaklar kullanılır, ancak bu kaynaklar kendilerini yenileme hızıyla tükenme hızından çok daha hızlı bir şekilde yenilenebilir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi ışık, ısı ve elektrik olarak kullanılabilir. Fotovoltaik (PV) sistemler, güneş enerjisini doğrudan elektriğe dönüştürür ve çatılara, cihazlara, arabalara entegre edilebilir. Odaklanmış güneş enerjisi santralleri ise ayna ve lens sistemleriyle güneş ışınlarını küçük bir alana yoğunlaştırır. Bu yoğunlaştırılan enerji, su ısıtma veya buhar tribünleri aracılığıyla elektrik ya da ısı üretimi için kullanılabilir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan solar termal kolektörler ise su ısıtmak amacıyla kullanılır.

Güneş enerjisi, Türkiye gibi güneşli bölgelerde önemli bir enerji alternatifidir. Bu teknoloji özellikle kırsal bölgelerde bağımsız elektrik üretimi için oldukça faydalıdır. Ancak bu teknolojinin en büyük dezavantajı, gece saatlerinde üretim yapılamamasıdır.

Rüzgâr Enerjisi

Rüzgâr enerjisi, güneş radyasyonunun yer yüzeyini farklı şekillerde ısıtmasından kaynaklanır. Yer yüzeyinin farklı ısınması, havanın sıcaklığını, nemini ve basıncını etkiler ve bu farklılıklar da rüzgârın hareket etmesine neden olur. Rüzgâr enerjisinden elektrik üretmek için rüzgâr tribünleri kullanılırken, mekanik enerji üretmek için yel değirmenleri veya kuyu pompalamak için rüzgâr pompaları ve gemilerde yelkenler kullanılır.

Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji, yer kabuğunda biriken termal enerjiye dayanır. Bu enerji, yer altında farklı derinliklerde bulunan yüksek sıcaklığa sahip kaynaklardan, kimyasal içerikli sıcak suların, buhar ve gazların kullanımıyla ısı veya elektrik üretimi için kullanılır. Yeterli düzeyde ısıya sahip olduğunda, jeotermal enerji elektrik üretimi ve endüstri için yüksek miktarda su üretimi sağlayabilir. Jeotermal enerji, güneş ve rüzgârdan farklı olarak sürekli elektrik sağlayabilme özelliğine sahiptir.

Hidroelektrik

Hidroelektrik santralleri, potansiyel enerji farkını kullanarak suyun iki nokta arasında bulunduğu elektrik enerjisine dönüştürür. Su, barajda biriktirilir ve belirli bir yükseklikten serbest bırakılarak mekanik enerjiye dönüşür. Bu mekanik enerji, tribün çarklarını döndürerek jeneratör motoru aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülür. Hidroelektrik, günümüzde dünyadaki en büyük yenilenebilir enerji kaynağı olup dünya elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılar.

Okyanus Enerjisi

Denizler ve okyanuslardaki dalga ve gel-git olaylarından enerji üretimi, yeni gelişen teknolojiler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu teknolojiyi hayata geçirmekteki en büyük zorluk, sahip olunan bu enerjinin potansiyelin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Küresel düzeyde, bu potansiyelin kullanımı için pilot projeler başlatılmıştır

Biyoenerji

Biyokütle, bitkilerin karbondioksit, su ve güneş enerjisi kullanarak organik üretim yapmasıyla oluşan toplam kütledir. Biyoenerji ise biyokütleden sıvı biyoyakıt, atık, katı biyokütle veya gaz formlarında üretilen enerjidir. Bitkilerin enerji üretimi için tekrar yetiştirilebilmesi, biyokütlenin yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasını sağlar.

Biyokütle uygulamaları, yoksul ülkelerde açık ateşte yemek pişirme gibi geleneksel biyokütle kullanımından, yüksek verimli elektrik, ısı veya ulaşım yakıtlarının elde edildiği noktalara kadar büyük farklılıklar göstermektedir. Ancak biyoenerji ürünlerinin kontrolsüz gelişimi, insanlar ve çevre üzerinde büyük etkiler yaratabilir. Hammaddelerin ne tür, nerede ve nasıl üretildiği veya işlendiği, biyoenerji projelerinin çevresel, sosyal açıdan sürdürülebilir olup olmadığını belirleyen önemli faktörlerdir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Faydaları Nelerdir?
 

 • Ülkemiz, stratejik konumuyla güneş ve rüzgâr enerjisi kullanımı açısından son derece avantajlıdır. Artan nüfusla birlikte enerji talebinin artması, doğaya zarar vermeden ve ekonomik bir şekilde karşılanabilmesini sağlamaktadır.
   
 • Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji üretiminde dışa bağımlılığı azaltırken aynı zamanda enerji verimliliğini artırmaya ve hava kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
   
 • Karbon emisyonlarının azaltılmasında etkili olup çevre dostu bir enerji tüketimi sunar.
   
 • Yüksek teknoloji gerektirmeyen ve kolayca kurulabilen sistemlerdir, aynı zamanda uzun ömürlü olduklarından ekonomik bir enerji çözümü sağlar.
   
 • Yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde ihtiyaç duyulan ısı ve elektrik üretimiyle faturalardan tasarruf edebilir ve enerji fazlasını satarak kâr elde edebilir.

Neden Yenilenebilir Enerji Kullanmalıyız?

Enerji kullanımı, artan nüfusla birlikte hızla artmaktadır. Bu durum, çevre kirliliğinin önlenmesi ve enerji krizlerinin yaşanmaması açısından önemli bir sorun haline gelmektedir. Bu sebeple, yerel kaynakları kullanarak daha ekonomik ve sürdürülebilir bir üretim için alternatif enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekmektedir. Yenilenebilir enerji, doğal olması ve ekonomik avantajlarıyla önemli bir çözüm sunmaktadır.